fbpx

Uppsala familjestöd

Till Uppsala Familjestöd kommer ofta besvikna och uppgivna föräldrar. Många upplever att skola, vårdcentral eller BUP inte kunnat hjälpa deras barn. Barnet kan ha stått i kö länge, fått insatser som inte fungerat eller blivit runtskickad. Orsakerna kan variera men gemensamt är upplevelsen av att ens barn inte får den hjälp hen behöver. Det är då vi finns här. Vi är ditt privata psykologalternativ när andra insatser inte räcker till.

Kontakta oss