fbpx

Skolstöd

Vi samarbetar gärna med skolan
Vi vet att föräldrar ofta kämpar för stöd och förståelse från skolan. På uppdrag av dig som vårdnadshavare kan vi stötta i dialogen med skolan. Barnpsykologen hjälper dig förmedla ditt barns behov och ger skolpersonalen verktyg och vägledning. Vi erbjuder även att arbeta tillsammans med ditt barn i klassrummet för att nå en förändring.
Kontakta oss